Acasa

S.C. MUNTENIA INVEST SRL, partenerul tău de încredere în domeniul construcţiei de drumuri!

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC MUNTENIA INVEST SRL, titular al proiectului „Exploatare agregate minerale” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de care APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Exploatare agregate minerale”, ce se va realiza in com. Gostinari, sat Gostinari, NC 30050, jud. Giurgiu.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.
Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Giurgiu.

Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu MUNTENIA INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ” Exploatare agregate minerale”, propus a fi realizat in comuna Gostinari, satul Gostinari, CF 30050, jud. Giurgiu.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu din Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B si la sediul MUNTENIA INVEST SRL din Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 113, hala C2, numar cadastral 624/1, judetul Giurgiu.
Observatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Giurgiu, in zilele de luni joi, intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.